Lekcje otwarte

Nauczyciele doradcy metodyczni SODMiDN w Kielcach zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej na lekcje otwarte

Lekcje gimnastyki w warunkach trudnych (na korytarzu szkolnym).
Nauka przewrotu w przód i w tył. Zasady asekuracji.

Zajęcia odbędą się 26.11.2015r. godz.13.40 w ZSO nr 11 w Kielcach ul. Łanowa 68

Lekcje poprowadzi mgr Dorota Zapiór

Zajęcia są nieodpłatne. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41 36 76 726 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do dnia 25.11.2015.

Liczba miejsc ograniczona.

Kategoria: 
Wychowanie fizyczne