Wykorzystanie aplikacji Plickers i Kahoot oraz elementów lekcji odwróconej

Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego  

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 23 w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego na lekcję otwartą na temat:

„Wykorzystanie aplikacji Plickers i Kahoot oraz elementów lekcji odwróconej”

prowadzoną przez Panią Mirosławę Wojciechowską. Lekcja odbędzie się 17 listopada 2017 roku  ( piątek ) o godzinie 12:25, w siedzibie  Gimnazjum nr 23  przy ul. Radiowej 1 w Kielcach w sali nr 11.

Celem lekcji będzie zaprezentowanie przykładów użycia nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego oraz propozycja aktywizującej formy powtórzenia wiedzy uczniów. W czasie lekcji  zaprezentowane zostaną autorskie materiały dydaktyczne wypracowane w ramach realizacji projektu Erasmus + Akcja KA1 „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży” numer projektu: 2016-1-PL01-KA101-025345

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia  15.11.2017 roku na adres : tamarahachulska@gmail.com lub nr telefonu tel. 41 36 76 726.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu.

 
Kategoria: 
Język angielski