Gry i zabawy ogólnorozwojowe w nauczaniu wschodnich sztuk walki do wykorzystania na zajęciach w klasach młodszych

Nauczyciele doradcy metodyczni SODMiDN w Kielcach zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej na lekcje otwarte z TAEKWON-DO:

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w nauczaniu wschodnich sztuk walki do wykorzystania na zajęciach w klasach młodszych.

Zajęcia odbędą się 23.10.2015r. godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach

Lekcje poprowadzi instruktor wschodnich sztuk walki Rajmund Świercz

Zajęcia są nieodpłatne. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41/ 36 76 726 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do czwartku 19.10.2015r.

Liczba miejsc ograniczona.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne