Kształtowanie zwinności, zręczności i równowagi z zastosowaniem obwodu stacyjnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na lekcję otwartą z wychowania fizycznego

Kształtowanie zwinności, zręczności i równowagi
z zastosowaniem obwodu stacyjnego

Lekcja odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 10.00 – 10.45 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul. Szymanowskiego 5

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 11 kwietnia 2022 r. telefonicznie nr: 41 36 76 726.       

Udział w zajęciach jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna