Spektakl teatralny „RUT”

Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach zapraszają uczniów wraz z nauczycielami i pedagogami szkolnymi na spektakl teatralny „RUT”, który odbędzie się w dniu 19 września 2016r. (poniedziałek) w godz. 12.30 – 14.00 w Kieleckim Centrum Kultury (Duża Scena). Główną autorką i pomysłodawczynią jest pani Zuzanna Ferenc-Warchałowska.

Przedstawienie w wykonaniu uczniów i studentów kieleckich szkół i uczelni kształtuje postawę otwartości i wspomaga wychowanie do wartości rodzinnych, co jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/17. Przyczyni się także do budowania postawy  dialogu oraz szacunku dla odmienności kulturowej. Przyniesie też wiedzę o wybranych elementach wspólnych chrześcijaństwa i judaizmu.

Spektakl może być początkiem realizacji całego projektu „Rut” składającego się z warsztatów, do których materiały znajdą się na stronie internetowej Ośrodka, oraz spotkania metodycznego dla nauczycieli w pierwszej połowie października.

Zgłoszenia udziału w spektaklu przyjmuje sekretariat Ośrodka tel. 41 36 76 726 do dnia
15 września br.        

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym spektaklu i do realizacji projektu.

Prezentacja RUT
Projekt RUT warsztaty