Wychowanie przedszkolne

Doradca metodyczny: mgr Anna Filipek

Termin Temat
27.05.2023 r. „Dziedzictwo kulturowe regionu - w poszukiwaniu kreatywnych sposobów prowadzenia zajęć edukacyjnych w oparciu o zasoby Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie”
22.05.2023 r. Nowe koncepcje w zakresie stosowania metod i technik relaksacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
20.05.2023 r. Noga tu, ręka tam – czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss, jako element działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
10.05.2023 r. Dziecko z diagnozą afazji w przedszkolu i szkole
26.04.2023 r. Rozwijanie logiki i kreatywnego myślenia w oparciu o Metodę Kolorowych Dźwięków
19.04.2023 r. Tańce towarzyskie, nowoczesne oraz tańce polskie, w układach i rozwiązaniach integracyjnych dla dzieci
29.03.2023 r. OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY - DIAGNOZA I TERAPIA
15.03.2023 r. „JAJKOPISANIE” czyli sztuka zdobienia pisanek
18.03.2023 r. „PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”
19.01.2023 r. Pachnące mydełka – prezent dla Babci
16.01.2023 r. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – uczymy się przez zabawę i eksperymentowanie
13-14.12.2022 r. Sensografomotoryka – grafomotoryka sensoryczna, czyli jak wspomagać rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz praksji z wykorzystywaniem elementów sensorycznych i plastycznych
08.12.2022 r. Taniec towarzyski i nowoczesny w układach parowych i zespołowych dla dzieci
24.10.2022 r. Matematyka na spacerze – przegląd aktywności wspierających rozwój kompetencji matematycznych przedszkolaków
26.10.2022 r. DIAGNOZA I TERAPIA DYSLALII
22.10.2022 r. Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji małego dziecka z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych
19.10.2022 r. Metoda Kolorowych Dźwięków - poziom podstawowy
03.10.2022 r. Rok szkolny 2022/2023 w przedszkolu – zadania i wyzwania dla nauczycieli
27.09.2022 r. Jak prowadzić grupowe zajęcia logopedyczne?