Edukacja wczesnoszkolna

Doradca metodyczny:

Termin Temat
22.05.2023 r. Nowe koncepcje w zakresie stosowania metod i technik relaksacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
20.05.2023 r. Noga tu, ręka tam – czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss, jako element działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
10.05.2023 r. Dziecko z diagnozą afazji w przedszkolu i szkole
21,28.04.2023 r. Pachnące mydełka – prezent okolicznościowy
17.04.2023 r. Jak rozmawiać z uczniami o prawach człowieka, prawach dziecka? Propozycje praktycznych rozwiązań.
13.04.2023 r. UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE - sposoby pomocy w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia. Moduł II.
19.04.2023 r. Tańce towarzyskie, nowoczesne oraz tańce polskie, w układach i rozwiązaniach integracyjnych dla dzieci
29.03.2023 r. Każdy uczeń jest zdolny – prawda czy mit? Wspieramy rozwój naukowy i społeczny oraz twórczą postawę uczniów
29.03.2023 r. OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY - DIAGNOZA I TERAPIA
20.03.2023 r. „JAJKOPISANIE” czyli sztuka zdobienia pisanek
18.03.2023 r. „PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”
07.03.2023 r. UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE sposoby pomocy nauczyciela w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia
20.02.2023 r. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
19.01.2023 r. Pachnące mydełka – prezent dla Babci
16.01.2023 r. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – uczymy się przez zabawę i eksperymentowanie
19.12.2022 r. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – uczymy się przez zabawę i eksperymentowanie
13-14.12.2022 r. Sensografomotoryka – grafomotoryka sensoryczna, czyli jak wspomagać rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz praksji z wykorzystywaniem elementów sensorycznych i plastycznych
08.12.2022 r. Taniec towarzyski i nowoczesny w układach parowych i zespołowych dla dzieci
06.12.2022 r. Matematyka w działaniu w klasie II – dzielenie „na i po”
05.12.2022 r. Stroik świąteczny
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klas II szkół podstawowych „Primus 2022”
26.10.2022 r. DIAGNOZA I TERAPIA DYSLALII
22.10.2022 r. Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji małego dziecka z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych
14.09.2022 r. Aktualne zmiany w oświacie