Geografia/Przyroda

Doradca metodyczny: mgr Marek Przygoda

Termin Temat
30.05.2023 r. Matura 2023 z geografii – analiza arkusza maturalnego i wnioski do pracy
25.05.2023 r. Kierownik wycieczek szkolnych. Zadania opiekuna wycieczki szkolnej
16.05.2023 r. „EuroFlash mob: Integracja przez taniec
20.04.2023 r. Potencjał edukacyjny świętokrzyskich Pomników Historii
13.04.2023 r. UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE - sposoby pomocy w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia. Moduł II.
30.03.2023 r. Każdy uczeń jest zdolny – prawda czy mit? Wspieramy rozwój naukowy i społeczny oraz twórczą postawę uczniów
27.03.2023 r. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej?
23.03.2023 r. Rutyny myślenia krytycznego i ich zastosowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
27.02.2023 r. Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej
28.02.2023 r. Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w szkole podstawowej
24.01.2023 r. Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu geografii w szkole ponadpodstawowej
23.01.2023 r. Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu geografii w szkole podstawowej
08.12.2022 r. Edukacja włączająca  na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i matematyki - propozycje rozwiązań edukacyjnych
01.12.2022 r. Uczeń – badacz. Rozwijanie myślenia naukowego i matematycznego  przez badania, doświadczenia, stawianie hipotez i eksperymentowanie
29.11.2022 r. Kierownik wycieczek szkolnych
14.11.2022 r. Egzamin maturalny z geografii 2022 r. - podsumowanie i analiza jakościowa wybranych zadań
27.10.2022 r. Wykorzystywanie technik pamięciowych w procesie uczenia
09.11.2022 r. VII Wojewódzką Konferencję Nauczycieli Geografii
27.10.2022 r. Wybrane zasoby Internetu, jako pomoc na lekcjach geografii
20.10.2022 r. Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń - zachęcanie uczniów do aktywnej postawy w uczeniu się
28.09.2022 r. Realizacja podstawy programowej z geografii w szkole podstawowej
26.09.2022 r. Realizacja podstawy programowej z geografii w szkole ponadpodstawowej