Matematyka - szkoły podstawowe

Doradca metodyczny: mgr Barbara Sękalska

Termin Temat
15.05.2023 r. KIELECKA DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI RACHUNKOWYCH 2023
20.04.2023 r. Diagnoza i monitorowanie efektów pracy ucznia na lekcjach matematyki. Ocenianie sumujące i kształtujące.
20.04.2023 r. Potencjał edukacyjny świętokrzyskich Pomników Historii
13.04.2023 r. UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE - sposoby pomocy w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia. Moduł II.
30.03.2023 r. Każdy uczeń jest zdolny – prawda czy mit? Wspieramy rozwój naukowy i społeczny oraz twórczą postawę uczniów
27.03.2023 r. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej?
15.03.2023 r. Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 – program przygotowań i analiza typowych zadań typu egzaminacyjnego
07.03.2023 r. UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE sposoby pomocy nauczyciela w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia
28.02.2023 r. Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w szkole podstawowej
08.12.2022 r. Edukacja włączająca  na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i matematyki - propozycje rozwiązań edukacyjnych
01.12.2022 r. Uczeń – badacz. Rozwijanie myślenia naukowego i matematycznego  przez badania, doświadczenia, stawianie hipotez i eksperymentowanie
27.10.2022 r. Uczymy się na błędach – analiza najczęstszych pomyłek i sposoby doskonalenia umiejętności rachunkowych uczniów
KÓŁKA MATEMATYCZNE NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
20.10.2022 r. Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń - zachęcanie uczniów do aktywnej postawy w uczeniu się
26.09.2022 r. Dbamy o jakość edukacji matematycznej - wyzwania w roku szkolnym 2022/2023