Europejski Dzień Języków z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

26 września to dzień, w którym cała Europa od 2001 roku obchodzi Dzień Języków Obcych. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Rady Europy. Wykorzystując ten dzień do popularyzacji nauki języków Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zorganizował cykl wydarzeń edukacyjnych.

 • Audycja w Radiu Kielce na temat nietypowych sposobów uczenia języka angielskiego z udziałem międzynarodowych gości, uczestników mobilności w ramach projektu Erasmus +” Geocaching In and Out of the Clasroom. Minds on the Move” Pani Barbary Bianchi, z Włoch, Pani Cristiny Nunes, dyrektora szkoły w Portugalii oraz Pana Vitalija Klimowiča nauczyciela w gimnazjum imienia Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.
  Rozmówcy podkreślali rolę aktywnych i nowoczesnych metod uczenia - nauczania języków w rozwoju naturalnej motywacji uczących się. Jednym z nich jest udział uczniów w projektach wymian uczniowskich, dzięki którym młodzi ludzie uczą się języka, aby komunikować się z rówieśnikami z innych krajów.
  W trakcie programu oraz w rozmów ze słuchaczami goście podawali jeszcze inne przykłady nieformalnego nauczania języków poza szkołą jak np. gry, filmy w oryginale, surfowanie w Internecie, a także tzw flipped classroom, w którym uczniowie sami przygotowują prezentacje, czy mini wykłady do przedstawienia w czasie lekcji. O konieczności wprowadzania innowacji pedagogicznych mówiła także Pani Tamara Hachulska, nauczyciel VII LO oraz doradca metodyczny SODMiDN w Kielcach. Przypomniała, że najbardziej wydajne sposoby nauczania to te łączące „nowości“ ze starymi, wypróbowanymi technikami np. zdawania egzaminów zewnętrznych.

 • IV edycja wydarzenia literacko-teatralnego EDJ Międzynarodowe Czytanie - SODMiDN w Kielcach i I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zorganizowali międzynarodowe czytanie fragmentu dramatu Williama Szekspira „Romeo i Julia’.
  Dziesięciu uczestników odtwarzało scenę balkonową w 8 językach europejskich i dodatkowo w japońskim i koreańskim. W wydarzeniu udział wzięli:
  Pani Małgorzata Sobieraj nauczycielka j. angielskiego, która czytała w j. czeskim.
  Pan Ralph Arzt - pracownik naukowy UJK, rodzimy użytkownik j. niemieckiego,
  Dominika Jędrzejczyk  z klasy 2a - j. polski, 
  Natalia Fitał z klasy 2f - j. hiszpański,
  Adam Krzysztofik  z klasy 1e - j. koreański, 
  Karolina Kozłowska z klasy 1a - j. rosyjski,
  Dominika Nathali  z klasy 1a - j. włoski,
  Dominika Ścieżka z klasy 3c - j. japoński,  
  Bartosz Wartałowicz z klasy 2a - j. francuski,
  Julia Wierzbicka z klasy 1e - j. angielski,
  Dodatkową atrakcją był pokaz fragmentu filmu Bazza Luhrmanna „Romeo i Julia” oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia na fotościance w roli najsłynniejszych kochanków.
  Widzowie zgromadzeni w szkolnej auli bawili się znakomicie, nagrodzili aktorów gromkimi brawami, a my mamy nadzieję, że zachęciliśmy do nauki języków.
 • VI edycja Gry Miejskiej Europejski Dzień Języków – innowacyjne wydarzenie edukacyjne organizowane przez SODMiDN w Kielcach i Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach, promujące naukę języków obcych, które łączy elementy uczenia się w działaniu z poszerzaniem wiedzy młodych ludzi na temat ich miasta.
  W Grze wzięli udział uczniowie zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół  ponadgimnazjalnych. W ciągu czterech godzin w trzyosobowych zespołach poruszali się po Kielcach, docierali do wyznaczonych punktów orientacyjnych – miejsc ważnych dla historii i teraźniejszości miasta np. Muzeum Narodowego Muzeum Dialogu Kultur, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy, Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Gra odbywa się cyklicznie, w 2014 roku została uznana jako przykład Dobrej Praktyki przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
  Zgodnie z ideą projektu uczestnicy Gry musieli znaleźć skrytki tzw. geocache, letterbox, a także wykonać wiele kreatywnych zadań czytelniczych, kulturowo-językowych oraz  tanecznych np. poznali znaczenia włoskich gestów.
  Jednym z trudniejszych wyzwań było znalezienie na podstawie zaszyfrowanych instrukcji tzw. human cache, czyli ukrytych na całej trasie Gry postaci, były to Pani Janna Forseth (USA) oraz Pan Ralph Arzt (Niemcy).
  W tym roku wiele stanowisk przygotowanych zostało przez uczniów i nauczycieli z Lycée Lucie Aubrac z Francji, Senior High School of Intercultural Education of Evosmos z Grecji, IES Moraima z Hiszpanii, Vilniaus Juzefo Ignacijaus Krasevskio Gimnazija z Litwy, Agrupamento Escolas do Algueirão z Portugalii i IPS Ravizza z Włoch. Przebywali oni w Kielcach na zaproszenie ZSPg 2 w Kielcach w ramach realizowanego projektu Erasmus + „Geocaching In and Out of the Classroom. Minds on the Move”.