Substancje psychoaktywne, NSP i uzależnienia behawioralne wśród młodzieży kieleckich szkół

18 października 2018 r. odbyła się konferencja na temat  „Substancje psychoaktywne, NSP i uzależnienia behawioralne wśród młodzieży kieleckich szkół”. Organizatorem spotkania były Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, a odbyło się ono w gościnnych progach Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza. Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek i Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego.

Jako pierwszy wykład poprowadził dr hab. Krzysztof Gąsior, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, prezentując badania przeprowadzone wśród kieleckiej młodzieży w zakresie używania substancji psychoaktywnych i uzależnień w latach 2008 – 2016.

Kolejnym wykładowcą była Arleta Kempka, kierownik Ośrodka San Damiano w Chęcinach. Poruszyła zagadnienie dotyczące pracy z rodzicami osób eksperymentujących z własnym zdrowiem i uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

O nowych substancjach psychoaktywnych w szkole mówił terapeuta Paweł Pociecha ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, natomiast terapeuta Łukasz Niewczas rozwinął temat „Wczesne interwencje, symptomy i sygnały ostrzegawcze w pracy z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi i uzależnioną behawioralnie”.

Konferencja miała na celu wzbogacenie wiedzy nauczycieli o uzależnieniach i przygotowanie do prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach, dostarczenie informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych oraz wsparcie nauczycieli w działaniach skierowanych do rodziców uczniów.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli z kieleckich szkół, wzięło w nim udział 125 osób.

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-77268