Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego?

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi zorganizował w dniach 24 – 25 listopada 2018 r. konferencje dla egzaminatorów i nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.

W trzech kieleckich liceach - I LO, II LO i VII LO- spotkali się nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, fizyki, biologii, chemii, matematyki, historii i wos-u.

Tematyka konferencji dotyczyła przyczyn niepowodzeń maturzystów oraz sposobów przygotowywania przez nauczycieli uczniów do egzaminu. Szczególnie istotne były wnioski z analizy rezultatów osiągniętych przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. Dodatkowe wsparcie naukowe w postaci specjalistycznych wykładów otrzymali nauczyciele przedmiotów ścisłych.  Zajęcia prowadzili specjaliści z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Nad całością konferencji czuwali doradcy metodyczni SODMiDN w Kielcach: Małgorzata Miazga, Katarzyna Pióro, Joanna Kimla, Dorota Batóg i Piotr Leszczyński.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli, wzięły w nich udział 192 osoby.

 

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-78807