W duchu szacunku dla drugiego człowieka w świecie realnym i wirtualnym

4 marca 2019 r. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zorganizował w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach konferencję W duchu szacunku dla drugiego człowieka w świecie realnym i wirtualnym. Swoim patronatem konferencję objął Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta.

Jako pierwszy wykład poprowadził adwokat Jerzy Zięba dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach prezentując aspekty prawne mowy nienawiści. Następne wystąpienia prezentowali doradcy metodyczni z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. O tolerancji i szacunku do drugiego człowieka mówiły Dorota Batóg i Elżbieta Sornat. Monika Zawadzka - Chłopek podjęła temat dotyczący hejtu oraz zachowań młodzieży w sieci. News versus fake news był tematem wystąpienia Bartosza Prońko. Kolejnym wykładowcą był ks. dr Paweł Ścisłowicz, który poruszył zagadnienia dotyczące hejtu i mowy nienawiści w internecie a postaw chrześcijańskich.

Ważnym punktem konferencji było przedstawienie dobrych praktyk jakie podejmują szkoły w tym obszarze. Pani Monika Adamska, nauczycielka z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach omówiła realizację działania Szkoła dobrych relacji w ramach projektu  „Effect of the life of Anne Frank on the social inclusion today”. Następnie symulację rozprawy sądowej, której tematem były konsekwencje hejtu przedstawili uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach pod kierunkiem Pani Renaty Kopyć - pedagoga i Pani Wioletty Kozub - nauczycielki przedmiotów ekonomiczno-prawnych.

Konferencja miała na celu wsparcie nauczycieli w działaniach skierowanych do uczniów dotyczących tolerancji i otwartości wobec innych ludzi oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli z kieleckich szkół, wzięło w nim udział 141 osób.