II ŚWIĘTOKRZYSKI TEST Z INFORMATYKI

II Świętokrzyski Test z Informatyki odbył się w ramach Kieleckich Dni Informatyki, przedsięwzięcia realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny i Politechnikę Świętokrzyską przy wsparciu Urzędu Miasta Kielce i firm z branży IT.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano też test dla juniorów - uczniów VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów, który odbył się w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wspierał merytorycznie organizację przedsięwzięcia przygotowując pytania testowe dla juniorów. Ich autorem była Pani Monika Zawadzka-Chłopek doradca metodyczny w zakresie informatyki.

Najlepsi uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Infover S.A. oraz Urząd Miasta Kielce. Gala finałowa odbyła się na Politechnice Świętokrzyskiej z udziałem m.in. Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Arkadiusza Kubca i Rektora PŚ prof. Wiesława Trąmpczyńskiego.

http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1305/2...

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,20557,swietokrzysk...