Wizyta studyjna doradców metodycznych z CENTRO DE PROFESORES z Almendralejo oraz Badajoz, z Hiszpanii w SODMiDN w Kielcach

W dniach od 22 do 29 kwietnia 2019 roku gościliśmy grupę hiszpańskich doradców metodycznych Panią Rosa Blázquez, Yolanda Hermoso, Begoña Hurtado i Pana Joaquín Romero z zaprzyjaźnionych Ośrodków Doradztwa dla Nauczycieli w regionie Estremadura w Hiszpanii.

Goście przybyli do Kielc w ramach realizacji projektu Erasmus + Mobilności kadry szkolnej KA1. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonującym w Polsce systemem doskonalenia nauczycieli i różnorodnymi formami doradztwa metodycznego. Pobyt został zorganizowany jako typowa obserwacja uczestnicząca w miejscu pracy czyli tzw. job shadowing. Doradcy metodyczni z SODMiDN dzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy z nauczycielami na terenie Kielc, przedstawiali wypracowane i sprawdzone formy pracy cieszące się dużym uznaniem wśród nauczycieli w Kielcach. Goście uczestniczyli:

  • w konferencji metodycznej Praktyczne wykorzystanie mnemotechnik na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej prowadzonej przez doradców metodycznych Beatę Tomalę i Elżbietę Sornat , porównywali rodzaj ćwiczeń, sposób organizacji, prowadzenie szkolenia;
  • w warsztatach metodycznych na podstawie wystawy Od Sacrum do Profanum zorganizowanych przez doradcę metodycznego Mirosława Piątkowskiego w Muzeum Narodowym Muzeum Dialogu Kultur, które były przykładem wykorzystania bazy muzealnej dla wielu działań edukacyjnych;
  • w spotkaniu w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć edukacyjnych prowadzonym przez doradcę metodycznego Mirosława Piątkowskiego;
  • w lekcji otwartej w Przedszkolu Samorządowym nr 31, podczas której prowadzono zajęcia językowe
  • w wersji angielskiej i hiszpańskiej z aktywnym udziałem gości; http://ps31.kielce.eu/content/wizyta-nauczycieli-z-hiszpanii
  • w wydarzeniu językowo – kulturowym Dzień Hiszpański  ¡Viva España! zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach z udziałem gości, młodzieży i nauczycieli;
  • w tworzeniu publikacji nt. uatrakcyjnienia lekcji przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem języka polskiego, hiszpańskiego i angielskiego Let’s make paella – autentyczne przepisy kuchni hiszpańskiej w obrazach powstającej z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych, doradców metodycznych Bartosza Prońko i  Tamary Hachulskiej z SODMiDN w Kielcach.

W dniu 29 kwietnia 2019 roku goście uczestniczyli w spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Kielc Panem Marcinem Różyckim, podczas którego omawiane były szczegóły organizacyjne doradztwa metodycznego w mieście, możliwości przyszłej współpracy miedzy Kielcami a Estremadurą i sposoby wzmacniania roli kształcenia językowego w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem języka hiszpańskiego.

Szczególnie cenne doświadczenia zebrali w trakcie wizyt studyjnych i obserwacji lekcji zorganizowanych dzięki uprzejmości i zaangażowaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Nasi goście przeprowadzili wiele rozmów na temat organizacji polskiego systemu oświaty, szkolnictwa zawodowego, nauczania języków obcych, a także pracy szkolnych świetlic i bibliotek, zajęć pozalekcyjnych, realizowanych projektów europejskich w kilku szkołach w Kielcach oraz Mąchocicach Kapitulnych. http://www.spmachocice.pl/delegacja-z-hiszpanii/#more-3320

Wizyta na wydziale Zarządzania, Administracji i Prawa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz obejrzenie fascynujących zasobów nowoczesnej biblioteki uniwersyteckiej dopełniły wizerunek Kielc jako miasta przyjaznego dla nauki, studentów, a także wciąż rozwijającego swój potencjał akademicki.

W programie wizyty nie zabrakło czasu na poznanie uroków miasta i regionu – goście zwiedzali muzea, poznawali historię miasta, wybrali się na górską wędrówkę na Święty Krzyż ale także uczestniczyli w spektaklach Kieleckiego Teatru Tańca.