Europejski Dzień Języków

26 września to dzień, w którym cała Europa od 2001 roku obchodzi Dzień Języków Obcych. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Rady Europy. Wykorzystując ten dzień do popularyzacji nauki języków Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zorganizował kilka wydarzeń edukacyjnych.

 

25 – 26 września 2019 r.

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbędą się warsztaty kulturowo – językowe Italy through its culture, traditions, tastes and music. Warsztaty prowadzone będą w języku włoskim i języku angielskim przez Panie Adriana Ardelean i Amina Saleem odbywające staż w Muzeum Narodowym w Kielcach w ramach projektu TALENTI NEODIPLOMATI 2019 – Fondazione CRT Torino. Zapraszamy 25.09 2019 r. od 13.20 do 15.10 lub 26.09 2019 r. od 9.10 do 10:45.

 

Program spotkania:

  1. Zapoznanie z kulturą, tradycjami i  kuchnią Włoch, a także życiem codziennym mieszkańców, ich pasjami i zamiłowaniem do sportu.
  2. Dyskusja na temat podobieństw między kulturą Polski i Włoch.
  3. Wprowadzenie w różne style muzyczne i taneczne Włoch.
  4. Warsztaty plastyczne pt. Maska Wenecka.

 

26 września 2019 r.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbędzie się V edycja wydarzenia literacko-teatralnego EDJ Międzynarodowe Czytanie fragmentów Kubusia Puchatka  A.A. Milne w dziesięciu językach obcych. Zapraszamy o godzinie 12.00.

 

26 września 2019 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach organizują niezwykłą lekcję kulinarno – językową Cook and Talk – sharing is learning z udziałem pana Luca Limoni z Sycylii. Uczniowie obu szkół i nauczyciele będą mieli okazję poznać tajniki tradycyjnej kuchni Włoch, delektować się smakiem przygotowywanej razem potrawy oraz rozmową w języku włoskim i angielskim. Założeniem organizatorów jest, aby w takiej atmosferze uczenie się – zarówno gotowania jak i porozumiewania się w językach obcych – stało sie autentyczną przyjemnością i niezapomnianym przeżyciem.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul Gen. M. Langiewicza 18, o godzinie 12.30

 

27 września 2019 r.

VII Gra Miejska – UE na 15 Europejski Dzień Języków organizowana będzie w ramach Europejskiego Dnia Języków oraz obchodów rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gra odbędzie się w dniu 27 września 2019 r w godzinach od 9.00 do 13.00 w Kielcach.

Spotkanie rozpocznie się w siedzibie VII LO im Józefa Piłsudskiego, al. Legionów 4 o godzinie 9.00

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Kielc. Uczestnicy w pięcioosobowych zespołach poruszać się będą po Kielcach szukając wyznaczonych punktów orientacyjnych, będących znaczącymi elementami historii i teraźniejszości miasta. Używając języków obcych uczestnicy w sposób kreatywny wykonywać będą zadania językowe związane ze zwiedzanymi miejscami. Uczniowie otrzymają mapy z dokładną informacja o obiektach, które powinni znaleźć min. OMPiO, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawy i Zabawek, Muzeum Narodowe, BWA. W punktach zadaniowych uczestnicy spotkają rodzimych użytkowników wielu języków np. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego.

Celem Gry Miejskiej EDJ jest rozwijanie znajomości języków, a szczególnie umiejętności komunikacyjnych oraz wzmocnienie wrażliwości na różnorodność języków w Europie. W tym roku zadania konkursowe odnoszą się do piętnastej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i pomogą uczniom w pogłębieniu wiedzy na ten temat.

To ciekawe i innowacyjne wydarzenie edukacyjne promuje naukę języków obcych, łączy także elementy uczenia się przez działanie z pogłębieniem wiedzy na temat miasta. Gra daje możliwość poszerzenia horyzontów młodych Kielczan poprzez obcowanie z kulturą, architekturą i sztuką.