IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu (14.02.2020 r.)

Dnia 14.02. 2020 r. odbył się IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach   

Bieżąca edycja ŚDBI odbyła się pod hasłem DZIAŁAJMY RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU. Przedsięwzięcia  zaplanowane w ramach obchodów IX ŚDBI adresowane były  do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Były to: 

a) zajęcia warsztatowe, dyskusje panelowe, prezentacje, pogadanki o tematyce związanej z bezpieczeństwem  w Internecie oraz ochroną wizerunku i praw autorskich:

 • dla nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz  klas 5 - 8 szkół podstawowych:
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE ZA POMOCĄ INTERNETU - aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski (Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach).
 2. BEZPIECZNE ZAKUPY W SIECI – ogólnopolski program profilaktyczny – Jakub Pepłoński (kierownik Działu Bezpieczeństwa firmy Allegro)
 3. FOMO – czy możesz żyć bez Internetu? – mgr Katarzyna Lipska (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach).
 4. DOBRE E-MANIERY mgr Elżbieta Sobierajska (Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach).
 5. PATOTREŚCI W INTERNECIE – mgr Bartosz Prońko (Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach).
 • dla nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych – klasy 1- 4:
 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE - aspirant sztabowy Paweł Dziopa (Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach).
 2. DEKALOG CYFROWEGO OBYWATELA. ZBIÓR PRAW I OBOWIĄZKÓW  INTERNAUTY – ks. dr Paweł Ścisłowicz (Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach).
  Warsztat BEZPIECZNY INTERNET – mgr Elżbieta Sornat, mgr Mirosław Piątkowski (Samorządowy      Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach).

b) rozstrzygnięcie Konkursu DZIAŁAJMY RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU –  mgr Monika Zawadzka-Chłopek (wręczenie nagród i dyplomów, prezentacja nagrodzonych prac).  

Organizatorzy pragnęli  przekazać aktualną wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz zagrożeń, które wiążą się z aktywnością w Sieci (problem uzależnienia od Internetu,  problem patotreści i mowy nienawiści oraz ochrony danych i praw autorskich).

Cele IX ŚDBI były zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 - rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.