26 września - Europejski Dzień Języków

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zachęca do nauki języków obcych – wszystkich, niezależnie od wieku.

Od kilku lat 26 września staramy się włączyć w popularyzację nauki języków i uświadamiać istotne znaczenie wielojęzyczności. W związku z reżimem sanitarnym związanym z panującą obecnie epidemią koronawirusa musieliśmy zrezygnować z organizowanych wcześniej cyklicznych wydarzeń, takich jak Gra Miejska Europejski Dzień Języków, czy czytanie fragmentów literatury w znanej nam dotychczas formie.

W tym roku w ramach Europejskiego Dnia Języków zaprosiliśmy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Kielcach oraz z zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych z Europy, do udziału w corocznej akcji wspólnego czytania w językach obcych dowolnie wybranego fragmentu literackiego. Tegoroczne wydarzenie zorganizowane zostało w wersji cyfrowej pod nazwą #European Day of Languages’20 Challenge – Reading along #Europejski Dzień Języków’20 – Czytanie to Wyzwanie.

Zadanie polegało na nagraniu krótkiego wideoklipu (około 60 sekund), w którym jedna lub kilka osób czytały fragmenty wybranego przez siebie utworu literackiego w dowolnej wersji językowej. Występujący mogli użyć zabawnych lub tematycznie uzasadnionych rekwizytów, masek, elementów dekoracji.

W ramach wprowadzenia należało podać kilka informacji : imiona wykonawców, nazwę szkoły i nazwiska nauczycieli, adres e-mail, tytuł czytanego utworu, pozdrowienia z okazji Europejskiego Dnia Języków i ewentualnie nazwę projektu europejskiego, w który szkoła jest zaangażowana.

Wydarzenie zyskało zasięg międzynarodowy, otrzymaliśmy filmy z wielu szkół na świecie. Aktywnie włączyły się również kieleckie placówki: Przedszkole Samorządowe nr 33, Przedszkole Samorządowe nr 40, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 25,  Podstawowa Szkoła Specjalna nr 14, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, III Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida, V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego, VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej.

Otrzymaliśmy 82 filmy z Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich.

Przesłane filmiki wraz z opisem zostały zamieszczone na Padlecie i opublikowane w dniu
26 września 2020 r. Nasza autorska akcja promująca czytelnictwo oraz wielojęzyczność, zorganizowana w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków spotkała się z dużym odzewem wśród aktywnych i zaangażowanych nauczycieli. Dla autorów najlepszych prac przewidzieliśmy nagrody oraz podziękowania dla wszystkich uczestników i nauczycieli.

Z dumą przedstawiamy Wam efekt współpracy wielu instytucji oświatowych w Kielcach, Polsce, Europie w formie Padletu zawierającego mini wideoklipy przedstawiające interpretacje fragmentów tekstów kultury w różnych wersjach językowych.

https://padlet.com/filipekanna1984/7x1uw6ggry679wr9

Przedsięwzięcie było koordynowane przez doradców metodycznych naszego Ośrodka: Tamarę Hachulską, Annę Filipek i Zofię Pietraszek.