WINTER WONDERLAND 2020 ONLINE EDITION

Winter Wonderland Fair to warsztaty językowo–kulturoznawcze organizowane przez SODMiDN w Kielcach corocznie od grudnia 2011 r. Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w naszym kraju kontynuowaliśmy naszą tradycję wspólnego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia w zmienionej formule jako wydanie zdalne pt. WINTER WONDERLAND 2020 ONLINE EDITION.

Zaprosiliśmy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Kielcach. Prośbę o aktywny udział w naszej akcji skierowaliśmy także do osób i instytucji z kraju i zagranicy uczestniczących w spotkaniach Winter Wonderland we wcześniejszych latach.  Zadaniem uczestników było przedstawienie w kreatywny sposób tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w swoich krajach. Chcieliśmy, aby w prezentacjach znalazły się charakterystyczne symbole, przedmioty, dekoracje, potrawy, aktywności wykonywane w okresie świątecznym. Prosiliśmy o użycie języka angielskiego, tak by prezentacja była zrozumiała dla wielu osób.

Na potrzeby naszego wydarzenia stworzyliśmy padlet – interaktywną przestrzeń, w której zamieszczane zostały efekty pracy wielu uczestników: dziesiątki cyfrowych i analogowych prezentacji, mini wideoklipów, plakatów, kartek świątecznych, nagrań śpiewanych kolęd lub mówionych w kilku językach życzeń świątecznych, osobistych zdjęć, nawet przepisów kulinarnych. Polscy uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę na temat nie tylko  polskich zwyczajów, ale także angielskich a nawet fińskich, wykonywali polskie i angielskie kolędy, często wraz z układem tanecznym lub profesjonalnym własnym akompaniamentem.

Wszyscy użytkownicy padletu WINTER WONDERLAND 2020 ONLINE EDITION mogli dowiedzieć jak świętuje się w Australii, Finlandii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Islandii Niemczech, Norwegii, Portugalii, Sycylii, Szwecji, Turcji, na Ukrainie, Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Otrzymali  życzenia świąteczne i zdjęcia pokazujące jak wygląda Winter Wonderland, czyli kraina zimy w Nowej  Zelandii,  na Florydzie czy w Australii i Meksyku.

Zachęcamy do obejrzenia efektów pracy uczestników WINTER WONDERLAND 2020 ONLINE EDITION dzieła wielu uczniów i nauczycieli z Kielc oraz współpracujących z nami partnerów zagranicznych:  https://tiny.pl/7vkkq

Udało nam się zrealizować główny cel Winter Wonderland  jakim było zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi w różnych krajach, wymiana międzykulturowa oraz zainspirowanie nauczycieli w jaki sposób doskonalić można umiejętności uczniów w zakresie stosowania środków językowych, autoprezentacji, poszerzania wiedzy. Dodatkowo uczestnicy mogli zademonstrować efekty używania nowych technologii w kontekście edukacyjnym. Ważnym aspektem językowym było zdobycie umiejętności opowiadania o dziedzictwie kulturowym swojego kraju, poznaniu bogactwa tradycji innych kultur. Nasze działania miały wymiar europejski poprzez obecność wielu partnerskich szkół w ramach programu Erasmus+ oraz EOG.   


 

Koordynatorki wydarzenia: Tamara Hachulska, Anna Filipek i Zofia Pietraszek.