Mała Wiślica – wielkie nauczanie. Wiślica jako kolebka polskości i przykład dziedzictwa kulturowego regionu.

24 września 2022 r. grupa kieleckich nauczycieli uczestniczyła w wyjazdowej konferencji metodycznej: Mała Wiślica – wielkie nauczanie. Wiślica jako kolebka polskości i przykład dziedzictwa kulturowego regionu.

Wiślica jest jedną z niewielu miejscowości w Polsce objętych całkowitą ochroną konserwatorską. W 2018 roku to jedno z najmniejszych miast w Polsce wyróżniono tytułem Pomnika Historii. Miejscowość powstała we wczesnym średniowieczu przy ważnym szlaku handlowym, biegnącym od Pragi aż po Ruś Kijowską. Po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w Roczniku świętokrzyskim nowym pod rokiem 1079. Dziedzictwo  Wiślicy predestynuje ją do czołówki najważniejszych miast w Polsce o charakterze historyczno-archeologicznym, stawiając ją na równi z Krakowem, Poznaniem czy Gnieznem.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z historią Wiślicy, korzystając z trasy podziemnej, łączącej pawilon archeologiczny ukazujący jedną z najstarszych świątyń św. Mikołaja z rezerwatem archeologicznym w podziemiach bazyliki, gdzie zachowały się relikty dwóch świątyń romańskich i jeden z najcenniejszych na świecie przykładów sztuki romańskiej, tzw. płyta orantów.

Zapoznano się również z historią i zachowanymi artefaktami dwunawowej kolegiaty fundacji Kazimierza Wielkiego, średniowiecznej dzwonnicy i gotyckiej kamienicy ufundowanej przez Jana Długosza w 1460 roku.

Podczas spaceru dydaktycznego uczestnicy konferencji zwiedzili wczesnośrednioweczne grodzisko z zarysem obwarowań pochodzących z przełomu XII i XIII wieku.

Zapoznali się również z ofertą edukacyjną Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.