Dobre praktyki III LO im. C. K. Norwida z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

III LO im. C. K. Norwida z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną działania

Katarzyna Pelc

Temat działania

Norwidowski Start-up Interdyscyplinarności 2022/2023

Cele działania

Integracja wiedzy z różnych przedmiotów, uczenie kompetencyjne(rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych), realizacja zapisów na ten temat znajdujących się w kluczowych dokumentach prawa oświatowego takich jak: Ustawa o Systemie oświaty, preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Uczenie zgodne z odkryciami neurodydaktyki.

Opis działania

W tym roku szkolnym 9 nauczycielek (fizyki, biologii, geografii, historii, WoSu, języka polskiego i angielskiego) jako temat przewodni zadań wybrało jakże ważny i aktualny temat SMOGU. Inspiracją było zadanie o tym samym tytule zaczerpnięte z książki „Szkoła na miarę szyta” Marzeny Żylińskiej, twórczyni ruchu Budzącej się szkoły(do której należy Norwid)

Wszystkie profile zaczęły od zadania z geografii dzięki, któremu uczniowie dowiedzieli się jakie są przyczyny smogu, jaki ma on wpływ na organizm ludzki, gdzie on występuje
i jakie są jego rodzaje. Poznali również normy czystości powietrza i nauczyli się oceniać poziom zanieczyszczeń.

 

Kolejnym krokiem były zadania przedmiotowo związane
z profilem danej klasy, z wykorzystaniem innych zasobów internetowych:

-klasa mat-geo ang pisała po angielsku ulotkę na temat tego jak radzić/walczyć ze smogiem.

-klasa biol-chem badała wpływ smogu na zdrowie człowieka, następnie wcielając się w rolę płuc pisała o tym jak czują się płuca skażone truciznami

-klasa mat -fiz zajęła się tematem dyfuzji w kontekście oddychania oraz opisywała po angielsku dzień z życia mieszkańca Krakowa, jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce

-klasa WoS -hist pisała petycję do władz miasta w sprawie prawa do czystego powietrza oraz opisywała po angielsku dzień z życia mieszkańca Krakowa, gdzie panuje największy smog

-klasa pol-his pisała tekst argumentacyjny na temat dlaczego smog jest jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych.

Wszystkie zadania były wykonywane przez uczniów
w grupach, a produktami intelektualnymi były infografiki, plakaty lub teksty.

 

Cała praca trwała 4 godziny lekcyjne, plan klas został dostosowany przez Dyrekcje szkoły tak, aby klasy nie zmieniały w czasie jej trwania sal lekcyjnych.

 

 

Dlaczego warto promować to rozwiązanie?

Uczniowie uczyli się w sposób sprzyjający pracy mózgu, bez podziału na przedmioty, w grupach, w miłej, wspierającej atmosferze. Oprócz samej wiedzy rozwijali również liczne KOMPETENCJE w tym tak ważne we współczesnym. świecie  KOMPETENCJE PRZEKROJOWE (współpraca, kreatywność, krytyczne myślenie, rozwijanie problemów, komunikacja).

Sami uczniowie chwalili sobie bardzo tę formę pracy ze względu na to, że jest ciekawa, integruje ich i mogą sobie nawzajem pomagać.

 

 

Załączniki

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej sodmidn.kielce.eu przedstawionego przykładu dobrej praktyki.

 

Kielce 9.12.2022 r.                           Katarzyna Pelc   
Miejscowość, data                            Podpis 

Obrazy: