Dobre praktyki SP 31 w Kielcach

Nazwa szkoły/placówki,
w której realizowane jest
działanie

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość
merytoryczną działania

Małgorzata Majta, Elżbieta  Sornat

Temat działania

IV Festiwal Kreatywnych Świetlic

Cele działania

Cele :

  1. Rozwijanie talentów i pasji dzieci poprzez tworzenie kreatywnej przestrzeni w świetlicy szkolnej. 
  2. Wzmocnienie roli świetlicy szkolnej jako alternatywy spędzania przez dzieci czasu wolnego przed i po lekcjach.
  3. Integracja uczniów i nauczycieli  szkół z miasta Kielce.
  4. Promowanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń.
  5. Odkrywanie i rozwijanie talentów wśród dzieci, połączenie nauki z ciekawymi działaniami.

Opis działania

Pomysł spotkań nauczycieli, prezentacji dojrzewał przez kilka lat. W czerwcu 2018 dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach odbył się I Festiwal Kreatywnych Świetlic. Ponieważ przygotowanie imprezy wiąże się z wieloma działaniami przyjęto, że co roku Festiwal będzie odbywał się w innej placówce. Gościliśmy w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach. W czasie trwania pandemii przyjęliśmy formułę prezentacji zdalnych.

9 grudnia 2022 spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach. Na tegoroczny festiwal zgłoszono 7 świetlic.

Festiwal Kreatywnych Świetlic to impreza o charakterze przeglądu i  adresowana  jest do wszystkich świetlic szkolnych działających na terenie miasta Kielce. Przyświeca nam myśl sformułowana przez Stanisława Staszica:

Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi  i wartość mu wielką nada.    
Nauczyciele świetlic szkolnych  wybrali spośród realizowanych przez siebie działań te , które są dla nich charakterystyczne, warte upowszechnienia.

Tak więc była wystaw prac plastycznych, prace wykonane szydełkiem - to specjalność dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 przedstawili prezentację multimedialną ze zrealizowanego w świetlicy projektu dotyczącego kultury antycznej. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności konstruowania modeli z  klocków LEGO EDUCATION SPIKE.

Zaprezentowały się grupy taneczne i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 22, którzy wprowadzili nas w nastrój świąteczny. Wszystkie pokazy obserwowali wizytatorzy Kuratorium Oświaty w KIelcach, nauczyciele z Winnicy, opiekunowie i uczestnicy festiwalu.

Szkoły otrzymały podziękowania i pamiątkowe statuetki.

Spotkanie przy stole ze słodkościami było okazją  do dzielenia się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i nawiązywania kontaktów.

Dlaczego warto promować to rozwiązanie?

Ważną wartością prezentowanych działań było zaangażowanie nauczycieli i uczniów w przygotowanie i prezentację  zróżnicowanych form działalności świetlic szkolnych. Pokazano, że w świetlicy dzieci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań, talentów i pasji a  nauczyciele są niezwykle kreatywni.

Dzięki dużemu zaangażowaniu w  działania  wzmocniono w uczennicach i uczniach poczucie własnej wartości, nauczono działań zespołowych, odpowiedzialności za zaplanowane działania.

Załączniki

https://youtube.com/watch?v=Xo996M6-8Eg&feature=share

https://sp31kielce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0#gallery/2067

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej sodmidn.kielce.eu przedstawionego przykładu dobrej praktyki.

Kielce,   30 grudnia  2022                                                                      Małgorzata Majta
Miejscowość, data                                                                                      Podpis