„PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają zainteresowanych nauczycieli na warsztaty metodyczne:                           

„ PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

 

Warsztaty odbędą  się 18 marca 2023r. (sobota),  w godzinach:  11.00 – 14.00 w Muzeum Narodowym  w Kielcach –  Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1.

Program:

  • Ab ovo - jajo w kulturze - wykład połączony z prezentacją.
  •  Pisanki wielkanocne i  ich magiczna moc w wierzeniach ludowych - wykład połączony z prezentacją.
  • Warsztaty twórcze: tradycyjne techniki zdobienia wielkanocnego jajka inspiracją działań  twórczych.

Prowadzący: Mirosław Piątkowski - doradca metodyczny plastyki

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie: (41) 36 76 726.                    

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zapisu do 15 marca 2023 r. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.     

 

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Plastyka
Wychowanie przedszkolne