Efektywne doradztwo zawodowe

Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjnego i zawodowego na miasto Kielce Agnieszka Długosz-Rzepka we współpracy z Referatem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych na seminarium, które odbędzie się 10 marca 2023 r. w godzinach 11.00 - 14.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach ul. Łódzka 200

Szczegóły...

 

Kategoria: 
Doradztwo zawodowe