OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY - DIAGNOZA I TERAPIA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne w szkole lub przedszkolu na szkolenie:

OPÓŹNIONY ROZWÓJ  MOWY
- DIAGNOZA I TERAPIA

Szkolenie odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) w godz. 16.30 – 19.30 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Program:

  • Opóźniony rozwój  mowy - przyczyny i objawy, normy rozwoju mowy.
  • Diagnoza dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, schemat wywiadu logopedycznego.
  • Terapia - fundamentalne obszary, programowanie języka.
  • Inspiracje do zabaw rozwijających mowę i komunikację.
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Prowadzący: Dorota Święcka - neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju.

Prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie 41 36 76 726. Obowiązuje limit osób. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie i opieka
Wychowanie przedszkolne