Rutyny myślenia krytycznego i ich zastosowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii oraz przyrody, biologii, chemii, fizyki na warsztaty online:

Rutyny myślenia krytycznego
i ich zastosowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Warsztaty odbędą się 23 marca 2023 r.  (czwartek) w godz. 17:00 – 19:15 na platformie Teams.

Program:

  • Czym jest myślenie krytyczne?
  • Czym są rutyny myślenia krytycznego?
  • Przykłady rutyn myślenia krytycznego i ich wykorzystania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
  • Tworzenie własnych rutyn do wybranych tematów lekcji (część warsztatowa).

Prowadzący:

  • Marek Przygoda - doradca metodyczny geografii SODMiDN

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie: (41) 36 76 726. Przy zapisie prosimy o podanie adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do warsztatów.

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielc.

 

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia/Przyroda