Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i matematyki
 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki na szkolenie online:

Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
w szkole podstawowej?

Program:

  • Uczeń ze SPE w zapisach prawa oświatowego. Edukacja włączająca.
  • Jak diagnozować problemy, dostosować wymagania i indywidualizować pracę na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych?
  • Przykłady rozwiązań wspierających rozwój ucznia i pomagających w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości.                                                                                               

Szkolenie odbędzie się 27 marca 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19:00.

Prowadzący: Barbara Sękalska, Marek Przygoda  - doradcy metodyczni w SODMiDN w Kielcach.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 24.03.2023 r. - tel. 41 36 76 726.

Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail. Przed rozpoczęciem warsztatów nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia/Przyroda
Matematyka - szkoły podstawowe