Ocenianie wewnątrzszkolne istotnym elementem pracy szkoły

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych w Kielcach
Nauczyciele geografii i przedmiotów przyrodniczych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na konferencję metodyczną online:

Ocenianie wewnątrzszkolne
istotnym elementem pracy szkoły

Konferencja odbędzie się 28 września 2023 r. o godzinie 17:30 na platformie Teams.

Program|:

  • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.
  • Prawidłowa organizacja wewnątrzszkolnego oceniania w placówce oświatowej.
  • Koncepcja działania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych według doradcy metodycznego.
  • Dyskusja, wymiana uwag i pomysłów na temat rozwoju sieci współpracy nauczycieli, wspólnych działań i inicjatyw.
  • Przedstawienie oferty szkoleniowej SODMiDN na rok szkolny 2023/2024.
  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie wsparcia metodycznego.

Prowadzący: Marek Przygoda - doradca metodyczny geografii SODMiDN w Kielcach.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 26.09.2023 r. telefonicznie: 41 36 76 726.  Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail , na który zostanie wysłany link dostępowy.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

28.09.2023 r.

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia/Przyroda