Dziedzictwo historyczno – kulturowe ziemi świętokrzyskiej. Opatów i Ujazd - od stylu romańskiego do baroku

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie wyjazdowe

Dziedzictwo historyczno – kulturowe ziemi świętokrzyskiej.
Opatów i Ujazd - od stylu romańskiego do baroku.

mające na celu poznaje zabytków, które wpisują się w dziedzictwo historyczno - kulturowe naszego regionu.                                               

Szkolenie odbędzie się 21 października 2023 r. (sobota).  Spotkanie uczestników szkolenia z organizatorem nastąpi o godz. 7.50 obok restauracji McDonald’s przy ul. Żytniej w Kielcach.

Harmonogram szkolenia:

  • 7.50 - 8.00 - zbiórka obok restauracji McDonald’s, zajęcie miejsc w autokarze zaparkowanym na przystanku przy ul. Armii Krajowej, przejazd do Opatowa,
  • 9.44 - 13.00 - poznanie historii miasta, zwiedzanie kolegiaty opatowskiej, podziemnej trasy, turystycznej, bramy warszawskiej, klasztoru ojców bernardynów, spacer po rynku
  • 13.00 - 13.30 - przejazd z Opatowa do Ujazdu,
  • 14.00 - 15.00 - zwiedzanie zamku Krzyżtopór w Ujeździe,
  • 15.15 - wyjazd do Kielc,
  • ok. 16.30 - planowany powrót do Kielc.

Organizator szkolenia:

  • Dorota Batóg, Elżbieta Sornat – doradcy metodyczni SODMiDN w Kielcach

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie 41 36 76 726 do 17.10.2023 r. (do wtorku). Obowiązuje limit miejsc. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Historia
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe