Analiza umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu maturalnego z chemii w maju 2023 w kontekście osiągnięć maturzystów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych w Kielcach
Nauczyciele informatyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli chemii na szkolenie on-line

Analiza umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu maturalnego
z chemii w maju 2023 w kontekście osiągnięć maturzystów

Termin szkolenia: 14 grudnia (czwartek) 2023 r.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, godz. 17.00 – 20.00

Program:

  • Opis arkusza egzaminu maturalnego z chemii. 
  • Osiągnięcia maturzystów - podstawowe dane statystyczne.
  • Analiza jakościowa zadań.
  • Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej.
  • Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najlepiej.
  • Precyzyjność i czytelność wypowiedzi zdających.
  • Wnioski i rekomendacje.

Prowadzący szkolenie: Robert Zakrzewski – ekspert OKE w Łodzi

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 12 grudnia 2023r. telefonicznie: 41 36 76 726. Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail. Link dostępowy do szkolenia realizowanego w aplikacji Teams, zostanie przesłany przed szkoleniem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Chemia