Realizacja podstawy programowej i programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych uczniów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na szkolenie online, na temat:

 

Realizacja podstawy programowej i programu nauczania
w szkołach ponadpodstawowych
w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2024 r. (środa) w godz. 16:00 – 19:00 na platformie Teams.

Program:

  • Podstawa programowa a program nauczania.
  • Jak rozwijać kompetencje kluczowe we współczesnej szkole?
  • Znaczenie metod aktywizujących w rozwijaniu kompetencji uczniów.
  • Indywidualizacja nauczania i dostosowanie wymagań.
  • Ocenianie kształtujące, czyli jak umożliwić osiąganie sukcesów na miarę możliwości.

ProwadzącyBarbara Sękalska - doradca metodyczny SODMiDN

                      Marek Przygoda - doradca metodyczny SODMiDN

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie: (41) 36 76 726.

Przy zapisie prosimy o podanie adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do szkolenia.

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielc.

 

Kategoria: 
Geografia/Przyroda
Język polski - szkoły ponadpodstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe