Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. Statut szkoły.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.
Statut szkoły.

Szkolenie odbędzie się 26 marca 2024 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Program:

  • Prawo oświatowe w kontekście oceniania wewnątrzszkolnego.
  • Statut szkoły – warunki i sposoby oceniania w zapisach statutowych.
  • Uwagi Kuratorium Oświaty w Kielcach z 2023 r. dotyczące przestrzegania obowiązujących zapisów.
  • Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący oceniania wewnątrzszkolnego wybranych szkół.

Prowadzący: Barbara Sękalska, Marek Przygoda - doradcy metodyczni SODMiDN

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie: 41  36 76 726.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.     

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Doradztwo zawodowe
Edukacja informatyczna/ informatyka
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia/Przyroda
Historia
Język angielski
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe
Matematyka - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe
Plastyka
Przedmioty zawodowe
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne