NAUCZYCIEL SUKCESU - konferencja Zarządzanie stresem w uczeniu

NAUCZYCIEL SUKCESU - konferencja Zarządzanie stresem w uczeniu - 12 III 2012 r.

NAUCZYCIEL SUKCESU - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie nr 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.