NAUCZYCIEL SUKCESU - konferencja inauguracyjna

NAUCZYCIEL SUKCESU - konferencja inauguracyjna.

NAUCZYCIEL SUKCESU - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie nr 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - 09 VI 2011 r.