Oferta metodyczna dla nauczycieli religii na rok szkolny 2016 / 2017

Oferta metodyczna dla nauczycieli religii na rok szkolny 2016 / 2017

1. Przygotowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela. Pierwsze spotkanie z uczniami w nowej klasie.
Na co zwrócić uwagę, aby osiągnąć sukces dydaktyczny.
(Warsztaty - 3 godziny)

2. Awans zawodowy - od projektu do sprawozdania, autoprezentacji i rozmowy egzaminacyjnej.
Wytyczne MEN w procesie doskonalenia nauczyciela religii.
(Warsztaty - 3 godziny)

3. Płaszczyzny współpracy i porozumienia z rodzicami. Rodzice i Szkoła partnerami w kształceniu
i wychowaniu uczniów.
(Konferencja / Ćwiczenia - 4 godziny)

4. Agresja rówieśnicza. Metody integrujące klasę.
(Konferencja / Ćwiczenia - 4 godziny)

5. Kształtowanie postawy uczniów w oparciu o wartości w kontekście wpływu mediów na rozwój
dzieci i młodzieży.
(Konferencja / Ćwiczenia - 4 godziny)

6. Kreatywna ewangelizacja. Bohaterowie biblijni w centrum nauczania.
(Warsztaty - 3 godziny)

7. Dydaktyka katechezy w świetle metod aktywizujących.
(Konferencja / Ćwiczenia - 4 godziny)

8. Wiosenne dni formacyjne katechetów. Doskonalenie warsztatu pracy.
(Warsztaty - 2 godziny)

9. Sukces sportowy w kontekście etyki. Kto gra fair ten zawsze wygrywa.
(Konferencja - 2 godziny) 

10. Kształtowanie postaw patriotycznych w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
Poszanowanie tradycji narodowych.
(Konferencja / Ćwiczenia - 4 godziny)