Konferencja metodyczna z historii dotycząca 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Kielce, ul. Zamkowa 3 (29.11.2012 r.)