Konferencja metodyczna z języka polskiego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Kielce, ul. Zamkowa 3 (26.09.2012 r.)