Zastosowanie nowoczesnych technik kulinarnych w realizacji podstawy programowej z zakresu kwalifikacji T.06. Sporządzanie i ekspedycja potraw