Dobre praktyki - SP nr 1 w Kielcach

Promowanie czytelnictwa pod hasłem "Wychowanie przez czytanie" w kontekście obowiązujących w bieżącym roku szkolnym kierunków polityki oświatowej dotyczących  rozwijania kompetencji czytelniczych, upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania postaw i wychowania do wartości.

Szczegóły...

 

Obrazy: