Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009