Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009