Podsumowanie Konkursu Plastycznego POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ