Wychowanie i opieka

Doradca metodyczny: mgr Małgorzata Majta

Termin Temat
02-03.06.2023 r. Komunikacja i rozwój poprzez ruch. Zastosowanie metody Knillów w pracy z dziećmi i młodzieżą.
29.05.2023 r. Diagnoza zachowań suicydalnych i zagrożeń związanych z samookaleczaniem się uczniów
18.05.2023 r. Techniki wywierania wpływu i perswazji – jak radzić sobie z manipulacją?
16-17.05.2023 r. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
10.05.2023 r. Dziecko z diagnozą afazji w przedszkolu i szkole
17.04.2023 r. Jak rozmawiać z uczniami o prawach człowieka, prawach dziecka? Propozycje praktycznych rozwiązań.
26.04.2023 r. Jakie są kompetencje cyfrowe i doświadczenia online polskiej młodzieży - mapa szans i zagrożeń?
24.04.2023 r. Budowanie i sposoby odzyskiwania zasobów w pracy nauczyciela w kontekście wypalenia zawodowego
29.03.2023 r. OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY - DIAGNOZA I TERAPIA
28.03.2023 r. Uczeń ze spektrum autyzmu - inna ścieżka rozwojowa
12.12.2022 r. Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy wychowawczej
13-14.12.2022 r. Sensografomotoryka – grafomotoryka sensoryczna, czyli jak wspomagać rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz praksji z wykorzystywaniem elementów sensorycznych i plastycznych
25.11.2022 r. O kompetencjach społecznych i emocjonalnych w pracy wychowawcy klasowego
26.11.2022 r. Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży metodą Porannego Kręgu
15-16.11.2022 r. „NIEPOWTARZALNI” - osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
09.12.2022 r. Festiwal Kreatywnych Świetlic
07.11.2022 r. SPECYFIKA PRACY W ZESPOLE KLASOWYM – współpraca czy rywalizacja?
26.10.2022 r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole
17.10.2022 r. Dokumentowanie w pracy pedagoga szkolnego
10.10.2022 r. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo?
19.09.2022 r. Psycholog i pedagog specjalny jako nowi specjaliści w przedszkolu i szkole
16.09.2022 r. Od wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia do IPET-u. Zasady zbierania danych, opracowania dokumentów.