Konkurs Języka Niemieckiego

Lista tematów na część ustną III etapu Konkursu języka Niemieckiego
dla uczniów gimnazjów

 1. Ich wohne in Europa – welche Vorteile und Nachteile hat das überhaupt?
 2. Eine Klassenfahrt.
 3. Eine Woche aus meinem Alltag.
 4. Meine Verwandten sind wirklich Klasse.
 5. Deutsche Spuren in meiner Region.
 6. Mein Steckenpferd ist …
 7. Was tue ich der Umwelt zuliebe?
 8. Was ist heute in? Warum?
 9. Nach dem Unterricht… Wie verbringst du deine Freizeit?
 10. Die Nachbarn.
 11. Was ist, deiner Meinung nach, typisch deutsch oder  typisch polnisch?
 12. Fernsehen – Vorteile und Nachteile.
 13. Bücher lesen? Wozu ist das gut?
 14. Hilfe! Meine Freunde haben Probleme.
 15. Meine Zukunftsträume.
 16. Es ist einfach während der Reise passiert.
 17. Wozu hat man Eltern?
 18. Sportarten, die ich toll finde.
 19. Ist meine Musik auch deine Musik?
 20. Leben ohne Handy, Computer, moderne Technologien?
 21. Alpträume der Schüler.
 22. Spaß oder gute Noten? – ein Dilemma.
 23. Der schönste Tag meines Lebens.
 24. Die Welt in 100 Jahren – wie wird sie denn aussehen?
 25. Gesund leben – was bedeutet das?

 

Zagadnienia na poszczególne etapy XV Konkursu Języka Niemieckiego
dla gimnazjów woj. świętokrzyskiego

Rok szkolny 2016/ 2017

Etap I

 • odmiana rzeczownika (pierwszy, trzeci i czwarty przypadek)
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych
 • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
 • czasowniki zwrotne
 • odmiana i zastosowanie czasowników modalnych
 • tryb rozkazujący
 • zdanie dopełnieniowe
 • zdanie współrzędnie złożone
 • przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem
 • zaimki dzierżawcze
 • zaimki osobowe
 • liczebniki główne
 • szyk wyrazów w zdaniu
 • zaimek pytający

Etap II
Wszystkie zagadnienia z etapu I o wyższym stopniu trudności a dodatkowo:

 • stopniowanie przymiotnika
 • wyrażenia porównawcze
 • odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym
 • zdania podrzędnie złożone
 • rekcja czasowników
 • antonimy
 • czas przyszły Futur I
 • przyimki przestrzenne
 • liczebniki porządkowe

Etap III
Wszystkie zagadnienia z etapu II o wyższym stopniu trudności a dodatkowo:

 • rozumienie tekstu słuchanego
 • rozumienie tekstu czytanego
 • konstrukcja bezokolicznikowa z zu i bez zu
 • odmiana przymiotnika bez rodzajnika oraz po zaimku dzierżawczym i przeczeniu kein
 • rodzajniki i i ich zastosowanie
 • czas przeszły Imperfekt/ Perfekt
 • realioznawstwo (podstawowe dane dot. krajów niemieckiego obszaru językowego)
 • rzeczowniki odmiany słabej