Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z BIOLOGII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych

Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych

Organizacja doradztwa zawodowego w przedszkolach

Italy through its culture, traditions, tastes and music

VII Gra Miejska - „UE na 15” Europejski Dzień Języków

VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Wdrażanie podstawy programowej geografii w szkole ponadpodstawowej

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego

O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach.

Strony