Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KÓŁKA MATEMATYCZNE NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

7. edycja Olimpiady Statystycznej, bo „Cel to marzenie z terminem realizacji”

Laboratoria Przyszłości

Egzamin maturalny z matematyki w 2022 r. - podsumowanie, analiza wybranych zagadnień

Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji małego dziecka z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych

Metoda Kolorowych Dźwięków - poziom podstawowy

Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń - zachęcanie uczniów do aktywnej postawy w uczeniu się

Dokumentowanie w pracy pedagoga szkolnego

Edukacja w miejscach pamięci – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

III MIEJSKI KONKURS LITERACKI W ŚWIECIE „BALLAD I ROMANSÓW”

Strony