Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Ocenianie wewnątrzszkolne istotnym elementem pracy szkoły

Ocenianie wewnątrzszkolne w pracy nauczyciela matematyki

XI Gra Miejska Europejski Dzień Języków

Przykłady wykorzystania TIK na lekcjach języka obcego

ORGANIZACJA PRACY LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Oceniać czy doceniać?

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2023/2024

Jakie zadania czekają nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024?

Strony