Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wnioski i rekomendacje po egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2023 - analiza wyników i wnioski do dalszej pracy

NIE TAKA MATURA STRASZNA ..., JAK O NIEJ PISZĄ.

DZIEŁO SZTUKI W WIELU EGZEMPARZACH CZYLI RZECZ O GRAFICE

Warsztaty metodyczne z piłki siatkowej

MATEMATYKA NA WESOŁO w oparciu o Metodę Kolorowych Dźwięków

Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia rozwijającego się w spektrum autyzmu w klasach 4-8 i w szkole średniej

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klas II szkół podstawowych „Primus 2023”

Strony