Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Budowanie i sposoby odzyskiwania zasobów w pracy nauczyciela w kontekście wypalenia zawodowego

Potencjał edukacyjny świętokrzyskich Pomników Historii

WIOSENNE SPOTKANIE w muzeum - Wolność to wielka rzecz. Żeromski w Rapperswilu

UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE - sposoby pomocy w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia. Moduł II.

Tańce towarzyskie, nowoczesne oraz tańce polskie, w układach i rozwiązaniach integracyjnych dla dzieci

Rutyny myślenia krytycznego i ich zastosowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Strony