Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Kielce - to my

Sposób na lekturę - jak zaciekawić dzieci książką

Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Nie wiem jak to pani/panu powiedzieć - przekazywanie rodzicom trudnych informacji

„MIŁO SZALEĆ, KIEDY CZAS PO TEMU …” - KARNAWAŁ INSPIRACJĄ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

XII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Strony