Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rutyny myślenia krytycznego i ich zastosowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY - DIAGNOZA I TERAPIA

Uczeń ze spektrum autyzmu - inna ścieżka rozwojowa

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 – program przygotowań i analiza typowych zadań typu egzaminacyjnego

Efektywne doradztwo zawodowe

„JAJKOPISANIE” czyli sztuka zdobienia pisanek

„JAJKOPISANIE” czyli sztuka zdobienia pisanek

„PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ W MUZEUM NARODOWYM W KIELCACH - FLORA POLONICA

Wykorzystanie aplikacji Canva w pracy nauczyciela

Strony