Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Motywacja = aktywizacja – wybrane sposoby zachęcania uczniów do nauki

I Miejski Festiwal Kompetencji 4K: krytyczne myślenie, kreatywność, kooperacja, komunikacja. „English4comp”

Analiza transakcyjna w komunikacji szkolnej

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Mój potencjał przedsiębiorczy

Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia, czyli techniki doskonalenia wyobraźni, pamięci, spostrzegawczości

Dostosowanie wymagań edukacyjnych a dostosowanie warunków i form na egzaminie ósmoklasisty

Matura z matematyki w roku 2023, czyli pierwsze koty za płoty

Dyscyplina w klasie szkolnej

Strony