Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wyniki konkursu org. w ramach XI ŚDBI

Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu geografii w szkole ponadpodstawowej

Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu geografii w szkole podstawowej

TIK w nauczaniu matematyki – warsztaty z GeoGebry

Nowy typ zadań maturalnych z matematyki

Upominek dla babci

Pachnące mydełka – prezent dla Babci

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – uczymy się przez zabawę i eksperymentowanie

Wyniki I Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas II szkół podstawowych „Primus” 2022

XI Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Strony